Page 9 - 2770 Taarnby uge 38-39
P. 9

18. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 2018                   NYHEDER                                                         2770 TÅRNBY 9

Tre ”markedsdage”                                            2 for 1*

Byplan: Kommunen         fem temaer - øget fremkom-     Konceptet er at det bliver en
inviterer til tre borger-     melighed, bevaringsværdier og   slags ”markedsdage”, hvor der
møder om planstrategi       kulturarv, det grønne Tårnby,   er stande med hver sit tema.
frem til 2024           sundhedsfremme, samt mulig-    I alle stande bliver der noget
                 hed for udvikling af by/byom-   at drøfte og besvare for alle
Af Ulf B. Bjørton         dannelse, erhverv og landzone.  aldersklasser. Der kan f.eks.
                 I et forsøg på at inddrage bor-  være mindre konkurrencer og
Kommunen: Tårnby skal have    gerne aktivt holdes der borger-  meningsmålinger, samt mu-
en ny overordnet udviklings-   møder på tre forskellige steder, lighed for at udpege steder
plan. Udvalget for byplan-    og fordelt med et om aftenen,   eller ting der skal være særligt
lægning har besluttet at der   et om eftermiddagen og et en   fokus på. Møderne holdes 5. -
primært skal arbejdes med     lørdag formiddag.         10. november.

Derfor graves der igen

Trafik: En lastbil fik
smadret de helt nye
kantsten

Af Ulf B. Bjørton

Tårnby: Skybrudsprojektet     je gang man må lave det om:    ”Selvfølgelig vidste vi at der
på den nordlige del af Amager   ”Det er det egentlig ikke. Sid- skulle asfalt på på et eller andet
Landevej blev ramt af mange                     tidspunkt. Men jeg ved ikke om
fordyrelser, så man måtte     ste gang var det blot fordi når  du kan sige vi burde have reg-
skære i det. Bl.a. udgik de    man skulle hæve vejen måtte    net med at stenene lå forkert. Vi
projekterede træer i midter-   man også hæve kantstenene”.    havde jo et meget stramt bud-
rabatten - så det er ikke for at                  get, så den løsning var den bed-
plante dem at den nordligste    Men vidste I ikke fra start, at ste på daværende tidspunkt”.
af øerne igen omlægges. Det    når der skulle asfalt på, så var
skyldes - i følge afdelingsleder I nødt til at hæve kantstenene?
Peter Günther - at en lastbil
sidste gang forcerede den helt
nye kantsten og ødelagde den
før den havde sat sig.

 Günther afviser at det er tred-

Ny sandwichbutik
    i Kastrup

                                                      ALLE BRILLER & SOLBRILLER
                                                      MED STYRKE

  Lækre sandwich & smoothies                                     *Gælder ved køb af komplet brille t.o.m. 31.10.2018. Kan ikke kombineres
Levering i hele Kastrup kun 30 kr.                                     med Lifestyle Abonnement, andre tilbud og organiserede rabatter.
Du kan også bestille firmafrokost                                           Du får den billigste brille i din styrke uden beregning.

  og fødselsdagsarrangementer.                                                  352),/237,..$67583
                                                       6.277(*‡5'(1y.$67583y7/)
 Sandwich & Smooothies
          Kastruplundgade 4                                               :::352),/237,.'.
            Tlf. 31 50 15 45
   4   5   6   7   8   9   10   11   12