Page 8 - 2770 Taarnby uge 38-39
P. 8

8 2770 TÅRNBY                             NYHEDER                                        18. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 2018

Vi laver mormormad

Henrik Solkær, direktør for Det          og vi krydrer det  satser på mormormad”.       Tre     Jeg springer
Danske Madhus:                  så selv unge kan   Hvad siger du til den kritik   interviews  kartoflerne over
                         lide det. Det er                    om Det
 ”Vi laver ikke mad specielt           det vi kan med    der har været i 2770?       Danske
til ældre, vi laver det til alle,         vores størrelse,   ”Vi tager altid kritik alvor-  Madhus’
                         hvor vi kører                     leverance
                         med samme op-    ligt, og vi tager altid gerne en til Tårnbys
                         skrifter i alle fem dialog. Men selv om ord kan    ældre
                         madhuse. Og vi    sige meget, så når det gælder
                         leverer den sam-   mad er det bedst at smage”.
                         me mad her som
                         alle også kan     Og det har nogle af kritikerne
                         købe på nettet.   så også gjort.
                         Vi giver intern
                         kritik hver uge,   ”Jeg tror vi rammer 80 pro-
                         og vi tester det   cent, men de sidste 20 procent
                         i familier, hvor   vil vi aldrig kunne ramme.
                         vi bl.a. har væ-   Nogen vil jo f.eks. kun have
                         ret ude for at de  grønt, det kan vi aldrig klare.
                         unge i familien   Så er det bedre at bekende ku-
                         siger de hellere   lør med de 80 procent”.
                         vil have mad-
                         huset end Årsti-   Er den her Tårnby-kritik
                         derne, fordi det   usædvanlig?
                         er rigtig mor-
                  mormad”.               ”Vi får meget få klager. Det
                  Vil de unge virkelig det!?     sidste jeg kan huske var for
                  ”Ja, der er jo direkte fancy    nogle måneder siden, hvor vi
                  restauranter i byen, der nu     fem gange hørte at der var for
                                    lidt pølse i den svenske pøl-
                                    seret. Så det fik vi rettet. For
                                    selvfølgelig: Hvis det ryger
                                    lidt, så er der nok noget brand
                                    et sted”.

Det er så veltillavet                                                 Eyvind, 72 år:
                                                            ”Jeg har fået deres mad siden juni
Solveig, 89 år:       (i dagcentret, red.). Men                                                    hvor man næsten skulle være død
 ”Jeg kan ikke lave noget  det er så veltilavet alt sam-                              2012, og det sker da at menykortet   for at komme på hospitalet. Men
               men, selv frikadellerne er                                svigter, men som regel får man det   jeg kom da på det man kaldte
mad mere, så jeg har fået  som hvis jeg lavede dem                                 man har bestilt. Og selv om de le-   ”Dødens hospital”, altså Sundby,
det her i 1 1/2 år. Jeg var selv. Hvis man køber dem                                 verer noget forkert - det er jo kun  og havde det pragtfuldt”.
godt nok lidt skeptisk i   i byen, så er de så kryd-                                sådan en computerrobot man har
starten, men man får at   rede, det er de her ikke.                                snakket med - så er det da normalt   Og kom levende ud, kan jeg se! Jeg
vide at det er næsten som  Og hvis nogen vil det kan                                noget jeg kan spise. Stegt flæsk er  skal lige høre fra en ekspert, er det vi
hvis man selv laver det -  de jo bare komme kryd-                                  dog for hårdt og med for tykke     får ved prøvesmagningen her i dag i
og det er det. Det er så   derier på!”                                       skiver. Rigtig godt er sådan noget   dagcentret det samme som det du får
veltillavet alt sammen.                                                som skinke, grønærter, tarteletter   til daglig?
Det kommer to gange      Det vi får her ved prø-                                 med høns i asparges og hambur-
ugentligt, og så er det   vesmagningen i dag er det                                gerryg. Rigtig nemt at tygge. Så    ”Det her er en lille smule bedre
bare i mikroovnen. Der    det samme som det du får                                 i det store og hele er jeg rimeligt  end derhjemme”.
er rigeligt, ofte så jeg må til daglig?                                       tilfreds”.
dele det til to gange”.
               ”Akkurat det samme!                                   Får du både hovedret og dessert?
 Får du både hovedret og   Så de fortjener ikke kri-                                 ”Nej dessert er for meget, det har
dessert?           tik. Jeg er så forarget over                               jeg ikke appetit til. Det er rigeligt
               den kritik, den kommer                                  med hovedretten, og endda uden
 ”Jeg har ikke råd til des- nok fra nogen der synes                                 kartofler, for de smager ikke af no-
sert, det har man ikke når  det skal være så fint! Nej,                               get at råbe hurra for. De er for van-
man er på folkepension.   jeg glæder mig til maden                                 dede og bløde, men der er rigeligt
Så det får jeg kun når jeg  hver dag”.                                        af kød og sådan. Jeg prøver en kar-
er hernede om torsdagen                                                toffel engang i mellem, for lige at
                                                           mærke at de stadig ikke smager af
                                                           noget! Jeg tabte mig meget i 2012,

          Vask, klip og føn: 405 kr.               Forpagtning af                   Blomsterdekoratør
          Farve fra .......... 460 kr.               frisørsalon
          Striber fra .........565 kr.                                   Mia Verdich
                                       Plejehjemmet Ugandavej 149,                            - lidt mere for pengene
             Tårnbyvej 51                 beliggende i Tårnby Kommune, søger en                       Borddekorationer
                                    frisør til forpagtning af vores frisørsalon.                    Værtindebuketter
          Tlf. 32 51 10 05                                                              Brudebuketter
                                       Plejehjemmet har 32 beboere.                           Bårebuketter
www.allegårdens-frisør.dk                          Forpagtningen er fra 1. oktober.                          Receptioner
                                       Plejehjemmet kan kontaktes for                           Mærkedage
                                    yderligere oplysninger samt udlevering                          BUKETTER FRA 100,-
                                                                                   Udbringning 30,- (kun Amager)
                                          af kontraktvilkår mv.
                                     Ansøgningsfristen er 25. september.                         Kun dagsfriske blomster
                                                                                  Bestilling dagen før
                                       Plejehjemmet Ugandavej
                                           Ugandavej 149                  40 75 49 02
                                           2770 Kastrup
                                                             Se billeder og bestil på www.miaverdich.dk
                                       Mail pluga.sf@taarnby.dk
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12