Page 7 - 2770 Taarnby uge 12-13
P. 7

20. MARTS - 3. APRIL 2018	                        NYHEDER                           2770 TÅRNBY 7

Ny V-formand sætter                                        TÅRNBY
tre ambitiøse mål                                         KOMMUNE

                                                      NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

Politik: At nappe borg-                     ham der blev nr. 2, DF-leder   SÅ ER DET IGEN TID TIL EARTH HOUR
mesterposten i 2021                       Paw Karslund.          – OGSÅ I TÅRNBY
er dog ikke blandt
dem. ”Vi skal jo også      sidste valg kom man ned på    Men Venstre har dog tidli-
være realistiske”, siger     tre pladser via 2.961 krydser, gere haft den 2. plads: Davæ-
Peter Ryhmer           svarende til 13,4 procent.   rende V-leder Frants Nielsen
                                 fik i 2013 1507 stemmer mod
Af Ulf B. Bjørton         Endelig for det tredje vil   Karslunds 1195 - men da var
                 Ryhmer og co. arbejde hårdt   Paw så heller ikke spidskandi-
Kommunen: Den 49-årige      for at partiets borgmester-   dat for DF.
Peter Ryhmer er blevet valgt   kandidat får det næsthøjeste
til ny formand for Venstre i   antal personlige stemmer. Det  Heidi Ladegaard varsler
Tårnby, efter at han på par-   kræver et stort spring frem ad en offensiv strategi for at nå
tiets generalforsamling frem-  for Heidi Ladegaard, der i no- målene: ”Med en lidt mere
lagde tre, som han selv kaldte  vember fik 737 stemmer, og   professionel tilgang til kom-
det, ambitiøse mål, som det er  dermed er over 1000 bagefter  munikation og markedsføring
planen skal være indfriet når                  tror vi på, at endnu flere bor-
der er kommunalvalg i 2021.                   gere får øjnene op for Ven-
                                 stres lokalpolitiske arbejde og
 For det første vil han have                   engagement”, siger hun. Her
tredoblet partiets medlemstal.                  kan det hjælpe at Ryhmer til
Venstre i Tårnby har pt. om-                   daglig er partner i et reklame-
kring 70 medlemmer.                       bureau, uddannet journalist
                                 og Master of Science i ople-
 For det andet skal Venstre                   velsesøkonomi fra RUC.
i 2021 score det bedste valg-
resultat nogensinde i Tårnby.                   2770 har straks spurgt ham
Det kan jo gøres op både på                   hvor det fjerde mål - en Ven-
stemmeprocent, samlet antal                   streborgmester - er blevet af.
stemmer og antal mandater                    Og har fået en grinende smi-
man erobrer - men i alle ka-                   ley tilbage:
tegorier er det man skal jagte
resultatet fra 2013, hvor par-                  ”Tænkte nok, at du ville
tiet fik 19,5 procent lig med                  stille lige præcis det spørgs-
4.330 stemmer, hvilket udlø-                   mål. Der går nok en rum tid,
ste fire pladser i byrådet. Ved                 inden vi napper borgmester-
                                 posten - vi skal jo også være
                                 realistiske”.

     Byd foråret
     velkommen

Bluse              Kjole
499,95              599,95

                                 T-shirt. Hvid eller blå
                                    149,95

T-shirt                             Vest               Lørdag den 24. marts mellem kl. 20.30 og 21.30 er det atter tid til Earth Hour og Tårnby
399,95                              399,95              Kommune deltager også denne gang. Tiltaget er en del af WWF Verdensnaturfondens
                                                 globale klimakampagne.
   Jensen Jeans          Brandtex Jeans       Kom ind og se de
399,95. 2 par 600,00                       mange nye varer!         Mange steder over hele verden slukkes der for gadebelysningen og andre typer lys i en
                 Blå, Sort, Beige, Rød, Hvid                   time. Og traditionen tro bliver kampagnen i Danmark landsdækkende, fordi rigtig mange
                                                 kommuner deltager.
                 399,95. 2 par 700,00
                                                 Earth Hour handler om at vise, at der er en udfordring med klimaforandringer verden
       Os med tøjet og de sødeste kunder                          over. Ved at deltage i Earth Hour er Tårnby Kommune med til at gøre noget godt og
                                                 sætte fokus på energibesparelser og klimaet.
     MAGASIN Stewardess
                                                 Sluk-Lyset kampagnen bliver tydelig i gadebilledet i Tårnby, hvor lyset mange steder
     Kastruplundgade 9, Tlf. 32 50 47 12                           slukkes.

         36 + 2A + 5A lige til Kastruplundgade                      “Vi slukker vejbelysningen på veje i kommunen, hvor det er muligt og forsvarligt”, siger
                                                 Teknisk Chef Betina Grimm. Hun opfordrer samtidig kommunens borgere og virksom-
                                                 heder til også at vise engagement i klimasagen ved at slukke lyset én time fra kl. 20:30
                                                 til 21:30 lørdag den 24. marts.

                                                 Fakta om Earth Hour
                                                 Hvert år i marts engagerer WWF millioner af mennesker og tusindvis af virksomheder,
                                                 kommuner og byer over hele kloden for at sætte fokus på naturen. Dyrelivet og klodens
                                                 økosystemer er yderst truet af klimaforandringerne og de stigende globale temperaturer.
                                                 Earth Hour startede i Australien i 2007 og er siden hen blevet et globalt kæmpe-event.

www.magasinstewardess.dk - info@magasinstewardess.dk
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12