Page 3 - 2770 Taarnby uge 20-21
P. 3

15. MAJ - 28. MAJ 2018	    NYHEDER                                      Tårnby Torv Tandteknik

Allan fik sin rabat                                                 Klinik for tandproteser på Amager siden 1990

Natur: Ny aftale om fri-    Det drives af Tårnby, Kø-     ensidigt Tårnbys bidrag med               Vi genskaber dit smil på en naturlig og smuk måde.
luftshuset på naturcen-    benhavn og Naturstyrelsen i    100.000 kr., som naturcentret
tret sikrer både Tårnby    fællesskab, og på forvaltnings-  så må spare. Samtidig flyttes             Vi brænder for at finde den bedst mulige løsning til netop dit behov.
en rabat og tilladelse     plan havde man, trods flere    de timelønnede ansatte, som i               Vores passion er at lave de bedste tandprotetiske løsninger,
til at opføre naturskole    møder og en del breve, ikke    dag er tilknyttet Tårnby, efter               Vi nørder helt ned i de små detaljer, så du får et perfekt og
for de mindste         kunnet forlige Naturstyrelsens  sommerferien til Naturstyrel-                     smukt smil, samt tænder du kan tygge med.
                krav om ligelig fordeling af   sen. Og Tårnby får umiddel-
Af Ulf B. Bjørton       udgifterne mellem de tre par-   bart en lodsejertilladelse fra            Ring og få en tid til en gratis og uforpligtende konsultation
                ter, og Tårnbys krav om at få   Naturstyrelsen til at opføre               og hør hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. fastsiddende
Vestamager: Måske var det   rabat i forhold til København,  den planlagte naturskole for                    tænder, ganefri proteser og et smukt smil.
Tårnbys nye borgmesters    opgjort efter hvor mange be-   0-6-årige.
mangeårige erfaring som over- søgende de to kommuner hver                                               Tandtekniker
enskomstforhandler i elektri- især stiller med.         Endelig skal der nedsættes                             Kim Rasmussen
kerforbundet der slog igen-                   en bestyrelse for friluftshuset,
nem, da han efter et møde    Aftalen mellem borgmester    der senest før budgetforhand-                               Tårnby Torv 7
med statsskovridderen hurtigt Allan Andersen og skovrid-    lingerne i 2019 skal drøfte                                2770 Kastrup
landede en samarbejdsaftale  der Hans Henrik Christen-     økonomien fremover, herun-                               Tlf.: 32 50 08 50
om driften af friluftshuset.  sen skrotter det med at tælle   der fordeling af udgifterne på                            www.tandtekniker.dk
                besøgende, men nedsætter     langt sigt.
                                                          Vi har vores eget laboratorie med dansk kvalitetssikring
Tårnby: Korsvejens Skole fik i går, mandag formiddag, besøg af brandbiler med fuld musik, til-
kaldt fordi det røg kraftigt fra en bygning. Der blev dog kun tale om en evakuering af børn ud i        4 slags sild m/løg & kapers * Fersk røget laks m/asparges
solskinnet, før det afsløredes at det kun var en mindre brand. Vist nok i papir på et drengetoilet.       Dampet laks m/hummercreme * Æg & rejer * Skaldyrssalat
                                                        m/krebsehaler * Hønsesalat m/bacon * Rullepølse m/ sky &
Fem sigtet for røveri                                              sennep * Tarteletter m/høns i asparges * Fiskefilet af rød-
                                                        spættefilet m/remo & citron * Æggekage m/røget flæsk &
Politi: De hjemmerøve-     ved et retsmøde i Næstved ble-  for frihedsberøvelse og en nat-        purløg * Helstegt Svinekam m/rødkål * Frikadeller m/frisk
rier, der i august 2017    vet sigtet for ikke mindre end  lig køretur til kvinden med en         agurkesalat * Mørbradbøf m/bløde løg & champignons *
førte til oprettelsen af    25 hjemmerøverier i perioden   røver ved siden af sig, rundt til       Æbleflæsk m/kompot * 3 slags oste m/kiks & druer * Frugt *
Tårnby Naboværn, er      november 16 til november 17,   diverse pengeautomater.            Gammeldaws æblekage m/flødeskum * Gammeldaws lag-
sandsynligvis opklaret     med et samlet udbytte på over                          kage * Brød, smør & fedt
                1,5 mio. kr.            Dette grove røveri, og et 14
Af Ulf B. Bjørton                        dage før mod en 70-årig dame              Løjtehus
                Tre af røverierne er foregået i på Følfodvej, var den direkte
Tårnby: Fem herboende og i   Tårnby, nemlig på Følfodvej,   anledning til at Ali Qais og             Restaurant & Selskabslokaler
forvejen fængslede kroatiske  Majdal og Tårnbyvej. Sidst-    Linda Thorup tog initiativ til           Løjtegårdsvej 67 * 2770 Kastrup
statsborgere er i går mandag  nævnte sted blev ofrene, et    oprettelse af Tårnby Nabo-
                ægtepar i 70’erne, også udsat   værn.                        Bèdbestiçing: 32 50 10 27

                  Der er altid kaffe på kanden, så
                  kig ind og få et professionelt og
                  uforpligtende tilbud.

Morten Bloch ServiceMorten Bloch leger stadigÅBNINGSTILBUD:
     med biler.        kørienrksl.ikmkoemrtsherfra
                -du ekskl. reservedele
• udfører også alt mekanisk arbejde,

er tilbage i nabolaget!inkl. plade- og forsikringsskader.

• har 23 års erfaring, er specialist

FLeillrei:e65t0jekrk.9• TeorAygolottdamk’eeern,kdmatnesnioskmkaanPrialbklelienjgdmteoænurdkRefuørd.reecsenter.

Stort: 1275 kr.9• ksoøMmbeurreliogggehlseeædnlgflåoenrreblbåriunlgevtbeedilb.hilåenr,doegn.har

9• ar2be1jdåerrspeårfeanrignrgøninpdroefinlf,ohrvofargaeltt
9kasseret materiale bliver genbrugt,

 brSugpeerc’igarløisntsitrTøomyo’,toag vil gerne tage

9• osipgFrreaatfhdsomaldgåe’trgialrøldlneangfea’brebripikleasrgr.aatraionntieerr,

500,-idet alle standarder overholdes.
                      af bilen
                ”Grpøåninnaeklllbe.iolrKeelirpUe”aN*+r:afi1ti0lot%neer rr.abat

                   *k: rO.ver 18 km på literen

                             + moms
             MB Hørby Alle 9, 2770 Kastrup. Tlf. 32 20 14 98
             AutoService WWW.MB-AUTOSERVICE.DK
                          info@mb-autoservice.dk
   1   2   3   4   5   6   7   8