Page 3 - 2770 Taarnby uge 26-27
P. 3

25. JUNI - 9. JULI 2019      NYHEDER                                                 2770 TÃ…RNBY 3

Flygter fra nyttejobs

Unge: Næsten alle         af nytteindsatsen, de fravælger  rate unge og for jobparate
’åbenlyst uddannelses-      den straks og fravælger der-   kontanthjælpsmodtagere. De
parate’ fravælger ud-       med også at få mere offentlig   unge der kun er almindeligt
dannelsesydelse når de      ydelse. Og af dem der når at   uddannelsesparate mener
skal arbejde for den       henvises til nytteindsats stop-  man bedre at hjælpe ved men-
                 per halvdelen inden der er    torordning eller virksomheds-
Af Ulf B. Bjørton         gået en måned.          praktik, men det bruges dog
                                  også at trække et nyttejob op
Kommunen: Et af hovedfor-     Nyttejobs som straf        af hatten, når nogle flere gan-
målene med at anvise nytte-                     ge er udeblevet fra tilbud etc.
jobs er hurtigst muligt at    Nytteindsatsen, som i som-
motivere de ledige unge til at  merhalvåret primært er have-    Hvis nogen tager imod nyt-
søge jobs eller uddannelse. Og  hjælp, adskiller sig overordnet  tejobbet, men ikke møder op/
af et notat fra Tårnbys jobcen-  fra al øvrig aktivering ved at  har fravær er der er grundig
ter fremgår, at set sådan er det fokus for indsatsen overho-    sanktionsliste.
en ren succeshistorie: Kun    vedet ikke er at forbedre de
ganske få af de åbenlyst ud-   lediges kvalifikationer. Der-   De borgere der har behov for
dannelsesparate unge vil vide   for egner den sig også bedst   hjælp i haven, kan selvfølgelig
                 for åbenlyst uddannelsespa-    have lidt sværere ved at glæde
                                  sig over successen.

En åben svømmehal

Fritid: Der lægges op til     ningen op til at det allerede   Der lægges også op til at Ka-
at den nye svømmehal       nu besluttes, at borgerne skal  strup svømmehal får udvidet
som udgangspunkt har       have adgang hele den lange    offentlig åbningstid et par dage
åbent for offentligheden     åbningstid. Den foreslås nem-   om ugen mellem 6 og 8, mens
i hele åbningstiden        lig at være hverdage fra 6 til  til gengæld Pilegårdsbadet luk-
                 21, i weekenden fra 8 til 16.   kes helt for borgernes frie svøm-
Af Ulf B. Bjørton                          meri. Her kan foreningerne så
                  Gæsterne må så finde sig i at  til gengæld får mere tid.
Vestamager: På fredag er der   enkelte faciliteter på nogle ti-
rejsegilde på den kommende    der kan være udlånt til skoler/  I forbindelse med åbningen
svømmehal ved Ugandavej,     foreninger, men helt at over-   af den nye hal foreslås det en-
men selv om der dermed sta-    lade dem hallen (som det pt.   delig at priserne får et nøk op
dig er længe til man kan kaste  sker i de øvrige haller) skal i  (fra 30 til 35 kr., børn fra 20 til
sig i bølgerne (planen lyder ef- følge oplægget kun komme på    25 kr.). Men samtidig vil man
terår 2020), så lægger forvalt-  tale ved 2-4 weekendstævner    lave billigbilletter (25/15 kr.)
                 pr. år.              på hverdage mellem 8 og 14.

TÃ¥rnby Torv Tandteknik

 Klinik for tandproteser på Amager siden 1990

  Vi genskaber dit smil på en naturlig og smuk måde.

 Vi brænder for at finde den bedst mulige løsning til netop dit behov.                       Løjtehus
   Vores passion er at lave de bedste tandprotetiske løsninger,
    Vi nørder helt ned i de små detaljer, så du får et perfekt og                    Restaurant & Selskabslokaler
         smukt smil, samt tænder du kan tygge med.                       Løjtegårdsvej 67 * 2770 Kastrup

 Ring og få en tid til en gratis og uforpligtende konsultation                       Bèdbestiçing: 32 50 10 27
   og hør hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. fastsiddende
        tænder, ganefri proteser og et smukt smil.

                  Tandtekniker
                 Kim Rasmussen

                    TÃ¥rnby Torv 7
                    2770 Kastrup
                   Tlf.: 32 50 08 50
                  www.tandtekniker.dk

Vi har vores eget laboratorie med dansk kvalitetssikring
   1   2   3   4   5   6   7   8