Page 2 - 2770 Taarnby uge 24-25
P. 2

2 2770 TÅRNBY 	                         PÅ DEN ANDEN SIDE                                    12. JUNI - 25. JUNI 2018

Kommentar                             Mette Reedtz                ret brændstofforbrug og en øget række-    Henrik Bay-Clausen
                                                       vidde”. Det sidste har jeg grundet lidt
Hårfin balance                          I artiklen om kommunens nye dagplad-    over. For det i sig selv kan vel kun give  Formanden for 3F Kastrup sætter i en
Umiddelbart lignede det en tanke, at               ser kom jeg for skade at udnævne Mette   færre partikler her, hvis Kastrup så kan   mail til 2770 et lille spørgsmålstegn ved
                                 Reedtz Petersen til daglig leder. Den   springes over som mellemlanding!? Og     om Kastrup lufthavn stadig så suverænt
den der borgerombudsmand endelig                 stilling har Lone Zimling. Mette udgør,  det er næppe noget der indgår i CPH’s    er duksen på miljøområdet. Han hen-
                                 sammen med Annett Chabirt, Solgerd     kalkyler.                  viser til at London Heathrow fra nytår
kom på bordet lige samtidig med, at Venstre skiftede       Johansen og Susanne Duckert, det team                          har sat miljøafgifterne til flyselskaberne
                                 der står for den intensive genoptræning  Peter Hummelgård               op med 7 procent, for at tilskynde til at
bløde byrådsmedlemmer ud med dem der gerne            borgere med det behov kan få på stedet.                         trafikere med nyeste og mindst forure-
                                                       Folketingsmanden fra Kastrup bider sig    nende fly.
æder socialdemokrater til aften. Men så vidt 2770          folk & fæ                i øvrigt fast med endnu et spørgsmål til
                                                       Birk Olesen: ”Vil ministeren så arbejde    ”Dette er den bedste måde at reduce-
erfarer er det tilfældig timing; oppositionen har         Jan Jakobsen                for, at Kastrup Lufthavn forbedrer deres   re emissioner og reducere støjaftrykket
                                                       indsats for at nedbringe det høje niveau   omkring lufthavnen. Det er et konkret
pønset på sagen i måneder.                    Borgmesteren kan heller ikke nå det    af partikelforurening ved eksempelvis,    skridt, der vil gøre en forskel for lokal-
                                 hele! Socialdemokratiets andet medlem   at der udflyttes flere startmærker, sættes  samfundene,” siger John Holland-Kaye,
Når det så ender med, at også Socialdemokratiet          af økonomiudvalget, veteranen Jan Ja-   skub under udskiftningen til ultragrønt   koncernchef i London-lufthavnen, som
                                 kobsen, assisterede derfor erhvervsmi-   grej og/eller etableres elstik ved alle   også har en hel bæredygtighedsstrategi -
går med, på det der så lander som en ”borgerråd-         nisteren og Kinas ambassadør, da man    standpladser?”                ”Heathrow 2.0” - om at 50 procent skal
                                 sidste uge åbnede Air Chinas nye rute                          rejse med ”bæredygtig transport” inden
giver”, skyldes det dels at de andre ser fordelen i at      fra Kastrup til Peking. 3F-formand     Bo Moser                   2030.
                                 Henrik Bay-Clausen kommenterede på
han ikke modarbejdes i det daglige af dem der sid-        facebook ironisk det glade tidende med   Om 14 dage, tirs-               Så nu venter vi bare på at CPH svarer
                                 et håb om, at Jakobsen næste gang ville  dag den 26. juni,              igen med ”Kastrup 3.0”. Måske Bay-
der på magten, dels at det lykkedes socialdemokra-        åbne en flyrute til en by der ikke alle-  har Bo Moser været              Clausen og co. skal skubbe lidt på!
                                 rede betjenes fra Kastrup.         ansat i kommunens
terne at få trukket de stærkeste tænder ud af funk-                             vejvæsen i samfulde             Professorfisk
                                 Frank Jensen                40 år. Der er recep-
tionen. Hvilket kun synes muligt, fordi Allan A. og                             tion på materiel-              Professor ved Niels Bohr Instituttet Anja
                                 Finlow VVS fra Tårnby er af bru-      gården, Ved Lergravene 2, fra kl. 14.30.   C. Andersen er blevet udnævnt til nyt
co. havde held til at overbevise de andre om, at det       gerne på Håndværker.dk blevet kåret                           bestyrelsesmedlem for Den Blå Planet.
                                 som ”Hovedstadens bedst anbefalede     Frostmålere                 Professoren, der forsker i stjernestøv,
ikke var lovligt at udstyre en lokal ombudsmand          VVS’er”. Frank Jensen, ejer af Finlow,                         præsenteres af akvariet som en ”ny pro-
                                 er glad for skulderklappet: ”Vi er stolte Mange af Kongelundens store egetræer     fessorfisk”, som skal styrke deres strate-
med så stærke magtmidler. At han nu ikke selv må         af at blive valgt af brugerne i et skarpt - specielt i den del der ligger tættest på  giske profil og bidrage til at føre deres
                                 felt af dygtige håndværkere”.       vandet - står uden blade, som om de     mission ud i livet. Den hedder kort og
anke til højere myndighed kan være ligegyldig for-                              har glemt at springe ud. Men det er den   godt: ”At få børn og voksnes hjerter til at
                                 Ole Birk Olesen              lille larve, frostmåleren, der har været på banke for vandets forunderlige liv”.
malia, når han godt må hjælpe med at stykke klagen                              spil. Eller rettere millioner af dem, der
                                 Transportministeren skriver i et svar til har spist bladene da de var helt friske   Knud Verdich
sammen, men at han ikke som forbilledet, folketin-        Peter Hummelgaard, at han tror det vil   og nyudsprungne. Skovfoged Sven No-
                                 have en stor positiv effekt på partikel-  rup beroliger dog med at egetræer godt    Tømrermesteren fra Tømmerupvej
gets ombudsmand, kan udtale kritik eller direkte         forureningen i og omkring lufthavne,    kan klare en fuldstændig afløvning, og    fylder i dag, den 12. juni, 70 år. Knud
                                 når der udvikles fly, ”der har et forbed- springe ud igen. Om frostmålerne så er    Verdich er født og opvokset og udlært
omstøde afgørelser, var lige præcis den udvanding                              mættet nok melder historien ikke noget    på Amager, hvor han så meget naturligt
                                                       om.                     også startede sit eget firma. For 43 år
der kunne få Socialdemokratiet med.                                                            siden! Første værksted lå i en hangar i
                                                                             lufthavnen.
Samtidig fik de fjernet nogle formuleringer de

læste som mistænkeliggørelse af forvaltningen;

sligt tåler socialdemokraterne dårligt, efter at have

siddet på samme i 101 år. Til gengæld måtte de så

acceptere at borgerrådgiveren ansættes direkte af og

refererer direkte til byrådet. Hvilket kan ses som et

lille svirp af den evige mistillid fra de andre partier

til den gamle ledelse på rådhuset.       Ulf B. Bjørton

Peters achilleshæl
Tårnbys unge socialdemokratiske folketingsmand er stærk fan
af to klubber: Liverpool og Brøndby. Så det var en frygtelig
uge for Peter, da Brøndby først smed et ellers sikkert mester-
skab, Liverpool derefter i Champions League-finalen blev mast
af arrogante Real Madrid. Det blev bare for meget for ham,
da englændernes ægyptiske måltyv blev gjort ukampdygtig af
hvad han så som en rigtig spansk svinestreg: ”Fascistsvin er og
bliver fascistsvin. Åbenbart også på banen!”, tweetede Hum-
melgaard omgående, med reference til Real Madrids mere eller                         historisk hjørne
mindre sammenspil i fortiden med Francostyret.
Resultatet var naturligvis en såkaldt chitstorm på de sociale
platforme; Peter måtte lægge sig fladt ned, ligesom da han
sidste år kom for skade at baldre ud, at han havde rejst med et
østeuropæisk ”Ryanair” til en anden fodboldoplevelse.
”Man skal ikke tweete, når man er fuld og har tårer i øjnene
over, at Liverpool bliver nægtet sin storhed”, erkender Peter
Hummelgaard - og det er jo så sandt, så sandt.
Problemet er bare, om den socialdemokratiske ledelse tror
på at han vil huske det næste gang, han oplever slig uretfær-
dighed. Det er fint at Peter viser at han er ægte menneske, ikke
bare en politisk skabelon, men måske han skal gemme mobilen
godt væk næste gang følelserne risikerer at komme uden på tø-
jet. Så ikke sådan noget pjat skal forhindre, at han får opfyldt
drømmen om også at blive minister. 		      Ulf B. Bjørton

2770 Tårnby

Udkommer hver anden
tirsdag (i de lige uger).
Distribueres via standere
mv. cirka 75 steder rundt i
hele Tårnby kommune.
Næste nummer udkom-
mer tirsdag den 26. juni.

Ansv. redaktør: Oplag: 11.000.      I redaktionen:      Kastrup: På lørdag, den 16. juni, er det præcis 10 år siden Bøjlevej fik sin ilddåb og man kunne opleve køer så langt øje og linse rakte.
Ulf B. Bjørton (DJ) Sats: HP Grafisk   Vibeke Pless       Ved midnat natten til den 16. spærrede kommunalarbejdere Amager Strandvej, så alle motoriserede i en fire måneders forsøgsperiode
Tlf.: 40 46 37 70 Tryk: Dansk Avis Tryk Tlf.: 21 91 27 70    skulle tage omkørslen af Bøjlevej. I den tid sprang den frafaldne socialdemokrat John Karslund - Paw Karslunds far - i målet, så der
                                 i hvert fald var flertal for, at man ikke skulle forsøge at gøre forsøget permanent. Siden har Bøjlevej lullet i sin tornerosesøvn, og har
 2770 Tårnby udgives af “Avisen 2770 Aps.”.           såmænd endnu her, hvor den er 11 år gammel, endnu ikke officielt navn. Der står Bøjlevej på et par elskabe, navnet figurerer også på
  Dortheasmindevej 17 Ullerup 2791 Dragør            nyeste Krak-kort, men vejskilte er der ingen af. Måske det er en idé at få Bøjlevej døbt inden den skal til at konfirmeres!? ubb.
Tlf. 32 94 37 70 Mail: redaktion@avisen2770.dk
   1   2   3   4   5   6   7