Page 11 - 2770 Taarnby uge 12-13
P. 11

20. MARTS - 3. APRIL 2018	                     NYHEDER                                               2770 TÅRNBY 11

     kort nyt                          Vil skabe job til flygtninge

Plads til folk med ambitioner                    Aftale: Otte kommuner og ar-         - blandt dem Tårnby - har indgået en     og IGU-forløb. Forløbene i virksomhe-
                                  bejdsmarkedets parter vil lette        regional aftale med LO Hovedstaden,      dene skal også styrke målgruppens sprog-
Dragør: Den 92 år gamle revytradition i Dragør er de senere     indvandrernes vej til arbejde         Dansk Byggeri, Dansk Håndværk og       kundskaber.
år blevet professionaliseret, samtidig med at det lokale islæt                          Horesta om at der skal skabes virksom-
(parodier på lokale politikere osv.) er blevet først nedpriori-   Af Ulf B. Bjørton               hedsåbninger for flygtninge, indvandrere    Borgmester Allan Andersen kalder afta-
teret, siden helt borte. Og nu mener det nuværende hold bag                            og familiesammenførte. Aftalen skal sikre   len et helt rigtigt skridt: ”IGU formår at
revyen at ambitionerne går i retning af noget endnu større     Kommunen: Tre konservativt ledede og     at man får kvalificeret faglært arbejdskraft give nytilkomne borgere en mulighed for
og helt nyt. Så nyt at de ikke selv skal være med! Bestyrelsen   fem socialdemokratisk ledede kommuner     gennem virksomhedspraktik, løntilskud     hurtigt at blive en del af fællesskabet og
trækker sig samlet ved generalforsamlingen 7. juni på Dragør                                                  hurtigere blive selvforsørgende”.
Fort, og håber at de rette folk dukker op for at sparke Dragør
Revyen op til næste niveau.                     Vi gør det igen!

Måske afgift på cirkus                       Sammenhold: Der planlægges          ind til Kræftens Bekæmpelse - at det skal   Man har dog også brug for en del nye
                                  en ny Stafet For Livet i Tårnby        gentages i 2018. Nærmere bestemt over     kræfter til alt det praktiske i forbindelse
Tømmerup: En afgørelse fra statsforvaltningen på Fyn, om at                            24 timer i weekenden 1. - 2. september    med så omfattende et arrangement, og så-
kommuner ikke må låne parker gratis ud til kommercielle for-    Tårnby: Arrangørerne af den første Stafet   i området ved Tårnby skole. Hvor man     mænd også for del sponsorater. Man kan
mål, har fået København til nu, angiveligt trods ulyst, at ind-   For Livet i Tårnby synes det blev så stor   kan tilmelde sig både som hold, fighter    kontakte arrangørerne på taarnby@stafet.
føre gebyrer. Hvis man vil sælge is fra en vogn skal man således  en succes - der blev bl.a. samlet 65.649 kr. og som enkeltperson til det åbne hold.    cancer.dk. ubb.
op med 3.000 årligt, kommer et cirkus forbi skal de betale
1.500 kr. for at slå teltet op. Tårnby har hidtil gratis lånt det,
der ligefrem går under navnet cirkusgrunden, gratis ud til de
rejsende artister. Spændende om den politik kan fortsætte.

Stævne for amerikanerbiler                                                                   FLSYTTOTERSRAALBGAT

Tårnby: Der kan ventes stort ryk ind af dollargrin mv. på
Ladegårdsvej lørdag den 12. maj. Ja, faktisk starter American
Car Clubs stævne allerede aftenen før, hvor der kl. 18 er af-
gang fra klubhuset ind til en gammeldags gang cruising på
Vesterbrogade. Lørdag kører man fra Tisvilde til Tårnby,
hvor der fra kl. 15 så vil være fest. Og mulighed for at kigge
på rigtige benzinslugere.

Fri parkering for at lette presset                 Vi er efter 12 år vokset ud af vores lokaler
                                    og flytter derfor til nye lokaler i april
Tårnby: På den første del af Østerlarsvej ned langs Tårnby
rådhus er der i dag parkering forbudt i dagtimerne. Det bety-     Kom og hjælp os med at flytte
der at der af og til parkeres meget tæt længere nede af vejen -    - alle varer i butikken er nedsat
bl.a. når alle rådhusets p-pladser er optaget - hvilket beboere,
der har svært ved at komme ud af deres egen indkørsel, har      SPAR OP TIL 40%*
klaget over. Teknisk udvalg tog torsdag konsekvensen - ved at
beslutte at der nu skal være fri parkering på hele Østerlarsvej.
Man begrunder det med, at så kan de parkerede biler fordele
sig lidt bedre.

Modeller med gevinst til Tårnby

Kommunen: Regeringen har - foreløbig - fremlagt fem mo-
deller for en ny udligningsordning mellem kommunerne. I
alle modeller står Tårnby til at vinde penge - mellem 1 og 22
mio. kr. - selv om vi jo langt fra ligger i Jylland.

Besøg i
Dannerhuset

Foredrag om huset, og hvis muligt også en rundtur.               NY ADRESSE:
                                  MARIELUNDSVEJ 18, HERLEV
Sted: Dannerhuset, Nansensgade 1
                                                                                Englandsvej 401 - 2770 Kastrup
Tid: Tirsdag den 24. april kl. 17.30-19.00.
Mødetid: 17.15; der skal fremvises ID.                                                             Tlf 32 50 8281 - info@udespa.dk

Tilmelding: Senest 14. april til Lilly, tlf. 21 29 18 07.                                                    Mandag Lukket

Pris: 75 kr.                                                                          Tirs- til fredag kl 12 - 17
Alle er velkomne.
Arrangør:                                                                            Lørdag kl 10 - 14
Socialdemokraterne, Tårnby afd.
                                  * nedsættelsen gælder alle varer i butikken - 20% på vandpleje produkter og 40% på tilbehør - stor rabat på udstillingsmodeller
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16