Page 11 - 2770 Taarnby uge 24-25
P. 11

12. JUNI - 25. JUNI 2018	          KULTUR                                                                          2770 TÅRNBY 11
                           det sker
Luftakrobatik                                                              BLINKKYEEenfrtri é
for begyndere                                        Vild mad                                  I HUS MED
                                                                             RICHARD WINTHER
Sommerskole: GLiMTs                                     Vestamager: Naturstyrel-
professionelle artister                                   sen tænder onsdag den 27.          7. JUN - 30. SEP 2018
lærer fra sig                                        kl. 17 bål ved Storehøj ved
                                              Kanonvej, midt på fælle-           KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK
Af Ulf B. Bjørton                                      den - hvis det altså inden
                                              da har regnet nok til at man
Vestamager: ”Det er både                                  må lege med ilden. Der
sundt, sjovt og udfordrende”,                                skal bages pandebrød, laves
lover det lokale teaterkompag-                               pesto af brændenælder og
ni GLiMT, der 3.-5. juli invi-                               andre af de urter naturen
terer unge fra 11 år og opefter                               byder i rigelig mængde.
på sommerskole i luftakroba-
tik, moderne cirkus, dans og                                Rejseklar
fysisk teater. Det er tre inten-
sive dage med træning fra 10                                Kastrup: Biblioteket slår et
til 15, hvorefter man om tors-                               slag for at lade de tunge bø-
dagen slutter med en ”Show                                 ger blive hjemme i ferien,
and share”-opvisning for for-                                og i stedet fylde sin tablet
ældre, venner og andre inte-                                med e-bøger, lydbøger, ma-
resserede mellem kl. 15 og 16.                               gasiner og musik. I dagene
                                              25. - 29. juni kan man lige-
 Men øvelserne kan også                                   frem få hjælp på hovedbib-
bringe en i topform, bl.a. til                               lioteket til at få gjort tab-
Kulturzonens store rollespil-                                letten rejseklar. Man skal,
dag ”Klodernes Kamp”, den                                  foruden tabletten, have
6. august.                                         et brugernavn og kode til
                                              Apple Store eller Google
 Sommerskolen foregår også                                 Play - så er der hjælp at få
på Kulturzonen, Nøragers-                                  mellem 10 og 14, tirsdag
mindevej 90, og der er tilmel-                               den 26. dog i stedet 16-19.
ding på www.us.taarnby.dk.                                 Man behøver ikke tilmelde
                                              sig på forhånd.
                       Kastrup: Lørdag var der ”Vild                                              K u l tu r hu s e t Kastrupvej 270
                       med vand” i lystbådehavnen,          KaditterKadat
                       hvor man kunne smage både                                                KastrupBIO tlf. 32 50 55 07
                       på de maritime aktiviteter og         Stranden: Kommunisterne                                                       Ret til ændringer forbeholdes
                       på mange andre gode sager.           er her stadig - specielt når
                       Lokale bands underholdt;            hekse skal fyres af. Deres          12 – 13/6:         kl. 19.30                                                                                          Danmarkspremiere
                       det er et af dem pigen på           traditionelle Sankt Hans-          14 – 15/6:         kl. 19.00                                                                                          14- 17/6: kl. 20.00
                       Kurt Haugaards foto betrag-          arrangement på stranden           16/6:            kl. 20.30                                                                                          18 – 20/6: kl. 17.00 + 20.00
                       ter, men om hun har andet i          ud for Hellelidenvej starter         17 – 20/6:         kl. 19.00                                                                                          21 – 25/6: kl. 18.00
                       hørebøfferne eller bare godt          lørdag den 23. kl. 19. Ka-          21 – 25/6:         kl. 17.00                                                                                          Visningerne kl. 17.00 og 18.00
                       kan lide stille musik, melder         ditterKadat står for musik-                                                                                                                     er med danske undertekster
                       historien ikke om. ”Vild med          ken og bålet tændes cirka
                       vand” foregik samtidig i 100          kl. 21.30.                                                                                                                                                JAKOB CEDERGREN
                       havne landet over. ubb.
                                                                     LIVET FINDER VEJ                                                                                                                            EN FILM AF GUSTAV MÖLLER

                                                                                                                                                                                 DEN SKYLDIGE

                                                                     Danmarkspremiere                                                                                                                   FORBRYDELSEN ER STØRRE END DU TROR
                                                                     21 – 22/6: kl. 19.30
                                                                     24 – 25/6: kl. 19.30                                                                                                  Danmarkspremiere
                                                                                                                                                                                 21 – 22/6: kl. 20.00
                                                                                                         PROPERTY OF FOX. PROMOTIONAL USE ONLY. SALE, DUPLICATION OR OTHER TRANSFER OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITE               24 – 25/6: kl. 20.00
                                                                                                                      PROPERTY OF FOX. PROMOTIONAL USE ONLY. SALE, DUPLICATION OR OTHER TRANSFER OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED.
Det iskolde hav                                       ugens bibtip                         #LOvESIMOn       #LOvESIMOn
                                                                                                                                                                                   STJÆLER SHOWET
                                                                     12 – 13/6:         kl. 20.00
                                                                     14 – 17/6:         kl. 17.30                                                                                          12 – 13/6: kl. 17.30
                                                                                                                                                                                 17/6: kl. 16.00
Styrtsøer: En gribende historie                               vældige landskab, bølgerne, landsbyen og   Change everything                                                                                                    18 – 20/6: kl. 17.30
om naturens barske poesi                                  dens beboere for sig.            Without changing anything.
                                                                                                                                                                                 Forpremiere:
Af Per Reinholdt Nielsen                                   Herfra følger fortællingen Bardurs bed-   12 – 13/6:         kl. 17.00             DATANLSEK                                                                         23 – 24/6: kl. 15.30
Tårnby kommunebiblioteker                                  ste ven, en forældreløs dreng, der var med  14 – 15/6:         kl. 17.00
                                              på båden. Han vandrer formålsløst og     16 – 17/6:         kl. 14.00 + 15.30
Sikke et brag af en fortælling. En båd med                         med selvmordstanker over fjeldet til den   23 – 24/6:         kl. 13.30 + 15.00
seks fiskere sejler ud på det iskolde hav                          større by for at aflevere bogen. Her forsø-
så tidligt om morgenen, at det stadig er                          ger han at komme sig over tabet af sin ven          FRA
mørkt. De ror ud i modvinden med kurs                            og finde sin plads i livet igen højt mod   ANIMATIONSSTUDIET
mod en særlig god fiskeplads. Bag dem                            nord, hvor naturen er så vældig.
forsvinder fjeldene i de store dønninger.                                                      BAG BL.A.
Man aner at det ikke bliver en god dag,                           Romanen er kort og velskrevet i en nøg-
selv om vejret i begyndelsen er godt. De                          tern og dog meget stoflig stil. Man kan   "DEN UTROLIGE
når frem på fiskepladsen. Vinden trækker                          følge drengens videre skæbne i ”Englenes      HISTORIE
op. Bardur opdager, at han har glemt sin                          sorg” og ”Menneskets hjerte”.            OM DEN
skindanorak. Som en kraftig understreg-
ning af landets store læse- og skrivetradi-                         Stefánsson (f. 1963) debuterede som     KÆMPESTORE
tion har han angiveligt glemt den livsvig-                         romanforfatter i 1996. Udover ”Him-          PÆRE"
tige beklædningsgenstand, fordi han var                           merige og helvede” og ”Englenes sorg” er
så optaget af John Miltons digtsamling                           hans foregående bog, ”Sommerlys og så    16 – 17/6: kl. 13.30                DATANLSEK
”Det tabte paradis”, som han har lånt i en                         kommer natten” fra 2009 også oversat til   23 – 24/6: kl. 13.00
nærliggende by.                                       dansk. Det er en rasende godt fortalt kol-
                                              lektivroman om et lille afsides liggende      MED DANSK TALE
 Mændene sætter hver deres line. Tor-                            bysamfunds mange skæbner.
skene bider godt, men de når ikke at     flere styrtsøer og fryser ihjel, inden de når                                              ANGELFILMSDK
trække alle liner ind, inden vejret bliver  i land.                     Senest er udkommet ”Fisk har ingen
så slemt, at de må sætte sejl og haste hjem                         fødder” og ”Nogenlunde på størrelse med   Se bold hos os!
for at redde livet. Bardur bliver ramt af   Jón Kalman Stefánsson skriver sig med     universet”, en familiehistorie i to bind.
                       ”Himmerige og Helvede” lige ind i den                            Vi viser Danmarks kampe i
                       store islandske fortælletradition med     Jón Kalman Stefánsson: ”Himmerige og     den indledende runde ved VM:
                       en prosa, der er så håndgribelig, at man    helvede”. Batzer & Co, 2010. 210 sider.   Peru – Danmark
                       fryser med mændene på havet og ser det                           16/6: kl. 18.00, vi viser optakt fra kl. 17.40
                                                                     Danmark – Australien
                                                                     21/6: kl. 14.00, vi åbner kl. 13.30 og viser optakt fra kl. 13.40
                                                                     Danmark – Frankrig
                                                                     26/6: kl. 16.00, vi åbner kl. 15.30 og viser optakt fra kl. 15.40

                                                                     Gratis billetter på: www.kulturhusetkastrupbio.dk,
                                                                     i Kulturhuset Kastrup Bio og på Tårnby Hovedbibliotek.

                                                                     Bestil dine billetter på www.kulturhusetkastrupbio.dk
   6   7   8   9   10   11   12