Page 10 - 2770 Taarnby uge 38-39
P. 10

10 2770 TÅRNBY                             SPORT                                                     18. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 2018

Optur                                                                    Verdensmester

Fodbold: Kastrup slog                                                            Styrkeløft: Mickel Dahl
ude både Roskilde og                                                             kom hjem fra Sydafrika
topholdet B1908                                                               med et VM i dødløft

Af Ulf B. Bjørton                                                              Af Ulf B. Bjørton

Kastrup: Sidste lørdag hen-                                                         Tårnby: Mickel Dahls para-    te ”kun” til en 4. plads i det
tede Kastrup sæsonens første                                                         dedisciplin er dødløft, så det  skrappe selskab, og det samme
sejr ved at slå Roskilde KFUM                                                        var ikke helt uventet at han   blev det også til i trekampen,
3-2 - lidt heldigt i følge Ka-                                                        efter hårdt arbejde i trænings- da de 177,5 kg. i bænkpres
strups seniorleder Tonny Juul,                                                        lokalet kunne tage til VM for  blev lagt til. Fotoet er fra et
retfærdigt i følge Roskildes                                                         juniorer i Sydafrika og sætte  tidligere VM; foto fra Syd-
pressechef! Tobias Hansen                                                          konkurrenterne på plads i    afrika har vi kun i dårlig form.
nettede to gange, sidst sejrs-                                                        83 kg.-klassen. 292,5 kg. fik
målet på straffe syv minutter                                                        Mickel op fra gulvet.
før tid.
                                                                       I disciplinen squat løftede
 Lørdag doblede man så op                                                          Mickel 290 kg., men det rak-
ved at vinde 3-1 i Sundby
Idrætspark over B1908 i over-   Sanheon Jung kommer for sent - symptomatisk for at det pt. ikke går Tårnbys vej. Foto: Kurt Haugaard.             kort nyt
værelse af over 300 tilskuere.
Alle mål blev lavet efter pau-  Tårnby igen kørt over                                           Østmestre i vægtløftning
sen; Nicola Saric bragte Ka-
strup i front på et langdrøn der Fodbold: Tabte bundop-        Birkerød, men det gik lige så   front. Men så gik det igen galt  Kastrup: AK Vikings juniorer og veteraner tog godt for sig af
tog undersiden af overliggeren,  gør 2-5 til Birkerød og        skidt som i de forudgående    i den skrøbelige defensiv, og   retterne ved østkredsmesterskaberne. Siff Wibling, Freja
og Adam Fogt øgede hurtigt til  efterladt med nul point        fem kampe. ABTårnby viste     Troels Cilius Nielsen nettede   Obel Rosendahl og Joseph Margaryan blev juniormestre i
både 2 og 3-0, før topholdet                      dog flot moral ved at rejse    tre gange mere. Bagud 2-5 ef-   henholdsvis 58 kg.-, 69 kg,- og 105 kg.-klassen. Charlotte
måtte trøste sig med en enkelt  Af Ulf B. Bjørton           sig efter de første ti minutters ter en times spil var gassen i   Lykke vandt i 69 kg.-klassen for 35-39 årige, Kira Gall Hen-
straffesparksreducering.                        stormvejr, hvor to fra ”vikar-  den grad gået af ballonen, og   riksen i 75 kg.-klassen for 45-49-årige, mens Amanda Obel
                 Tårnby: Sidste lørdags hjem-     landsholdet”, Simon Volle-    det hjalp heller ikke at Tårnby  Rosendahl løftede mest i 63 kg.-klassen for de 55-59-årige.
Kim Lagstrøm var i Sundby, og   mekamp mod Greve blev ud-       sen og Troels Cilius Nielsen,   det sidste kvarter måtte spille
mindedes da Kastrup i 1977 i   sat til 3. oktober, så vidt 2770   havde bragt dem i front 2-0.   med ti mand, da Anders Niel-    Stævne for kørestolscurlere
et brag slog Fremad 4-3, og han  erfarer fordi nogle af spillerne   Mohamed Azaquoun og Nas-     sen blev skadet efter at alle ud-
selv scorede. I eget net!     skulle hjem at spille lands-     sim Djemai fik på de næste ti   skiftninger var brugt.       Kastrup: Tårnby Curling Club er fra 21.-23. september for
                 kamp for Pakistan.          minutter udlignet til 2-2, og                    12. år i træk vært for den internationale turnering for køre-
                                    hjemmeholdet havde flere sto-   Opløftende var kun offensi-    stolscurlere. Der er deltagere fra seks lande med de norske
                  Men lørdag skulle det så       re muligheder for at komme i   ven, hvor Tårnby endda synes    verdensmestre i spidsen. I Danmark er der heldigvis nu fire
                 være mod nummer næstsidst                        snydt for et par straffe.     kvindelige spillere, da begge køn skal være med på et hold.

     Pladsbesparende og miljøvenRlEiNgTEFRI FINANSIERING

Gaskedel13.2FÅ00,-
FRADRAG, RABAT
  OG TILSKUD                UDSKIFT TIL EN ENERGIBESPARENDE,
                 STØJSVAG KVALITETS GASKEDEL, DER FYLDER MINIMALT

ProCon E            25%SPAR OP TIL              PROCON E 25 S                     Køb af ny gaskedel                413.000 kr.
                 PÅ DIN VARME-             Procon E 25 S er en lavenergi kombi gaskedel med                             4.000 kr.
  A                 REGNING              indbygget varmeveksler til varmtvandsproduktion.    Pris incl. installation (Vandret /lodret aftræk)
                                    Kedlen leverer varmt vand uden en varmtvandsbehol-   Minus Finlow CO2 rabat              3397.000 kr.
        Energimæ         Renteffrrii          der og kan producere 700 liter 45 grader varmt vand
                    finnaannssiieerriinngg      i timen. Energibesparende fordi, der ikke skal bruges Betaling til Finlow VVS A/S
                    oovveerr 55 åårr..       energi på at holde vandet varmt i varmtvandsbeholde-
            rkning                      ren. Pladsbesparende fordi, der kun skal monteres én  Energi-tilskud (Hvis du ikke har en kondenserende gaskedel) 2.200 kr.
                   762837 KKRR.. OOMMMMÅÅNNEEDDEENN enhed på væggen.
                      FFØØRR SSKKAATT                                   Håndværkerfradrag                 7.000 kr.
                                    • A-Kondenserende lavenergi gaskedel
                                    • Højeffektiv varmeveksler i rustfri stål       Netto-pris (Incl. moms efter tilskud, fradrag og rabat) 297.800 kr.
                                    • A-Strømbesparende lavenergipumpe fra Grundfos
                                    • Driftsikker Tysk kvalitet med 4 års garanti
                                    • Lukket forbrænding - ingen kulilte risiko

                 H O R N EVEJ 13 , 2770 K ASTR U P • TLF: 32 51 4 5 5 9 • FI N LOW@FI N LOW.D K • WWW.FI N LOW.D K
   5   6   7   8   9   10   11   12