Page 10 - 2770 Taarnby uge 24-25
P. 10

10 2770 TÅRNBY 	                          SPORT                                                      12. JUNI - 25. JUNI 2018

Flot ude-skalp                                                                                Pilen i
                                                                                       OL-finale
Rugby: Speed over-       alligevel længe og vippede
vandt det gamle kom-      ved 7-7, før de rapfodede fra                                                        Svømning: 4.D og 5.A
pleks i Århus          Tårnby løb fra de tungere                                                          på Pilegårdsskolen har
                jyske spillere. Og det helt til                                                       kæmpet sig til skole-
Af Ulf B. Bjørton        føring 31-7 kort efter pausen                                                        OL-finalen i Århus
                - hvorefter Speed slappede lidt
Tårnby: Speed er stadig ube-  af og lod dem pynte på resul-                                                        Af Ulf B. Bjørton
sejret i årets Danmarksturne-  tatet. Speeds nye sikre straf-
ring, efter at man vandt den  feskytte Anders Mindstrup                                                          Vestamager: Fællesskab, fær-
svære udekamp i Århus med    lavede 11 point, mens Gerard                                                         dighed og fair play er de tre
31-21, der hvor man tidligere  Hounou smuttede til baglinien                                                        børneolympiske værdier, men
så bittert har misset DM’et i  med 10. Det ser ud til at me-                                                        det gør nu heller ikke noget
årets allersidste kamp.     sterskabet i år skal afgøres i øst                                                      man vender hjem med me-
                - med også endnu ubesejrede                                                         daljer. Det kan to klasser fra
 Speed startede som lyn og   Frederiksberg som værste rival.                                                       Pilen gøre i næste uge, for de
torden, men kampen stod                                                                           har kæmpet sig hele vejen til
                                                                                       finalestævnet i Århus. 5.A skal
Stort stævne                            Der begås et lille straffespark mod Louis Nielsen (nr. 5) i 5 minutters overtid. Benjamin Warlo omsatte i vandet tirsdag den 19., 4.D
                                  sikkert, og så vandt Tårnby sæsonens sidste hjemmekamp 2-1 over Fremad Valby. Foto: Kurt Haugaard.    dagen efter. I alt 12.000 børn
Fodbold: Kastrup er til     bl.a. besøg af klubber som                                                          har fra starten deltaget i Skole-
august vært for et af      Manchester United, Atletico     Den mistede tro                                             OL, hvor der foruden svøm-
Europas allerstørste      Madrid og Dortmund - samt                                                          ning dystes i atletik, bowling,
stævner for drenge i      hold helt fra Japan. De største   Fodbold: ABTårnby        så endte det med en 3-1-sejr   sen, men hvor den netop ind-     bueskydning og roning.
årgangene U13-U15        danske klubber er selvfølgelig   smed den sidste lille      til gæsterne. Kort efter pausen  skiftede debutant Philip Lø-
                også med; sidste år var første   oprykningschance ved       var de allerede foran 3-0, og   venfald straks efter udlignede    Vigtig sejr
Af Ulf B. Bjørton        kamp opgøret mellem Brønd-     at tabe til Avedøre       Tårnbys trøstmål kom først til  på nærmest sin første berø-
                by og selveste Barcelona, der                    allersidst, signeret indskiftede ring! Det lignede 1-1, men i et    Kastrup: Kommunens andet
Kastrup: Selv om man aldrig   blev fulgt af over 2000 på si-   Af Ulf B. Bjørton        Ahmed El Cheich.         kæmpe klumpspil fem minut-      Danmarksseriehold har i
har gjort sig på den store in- delinjen.                                               ter inde i overtiden vurderede    modsætning til ABTårnby ro-
ternationale scene kan man                     Tårnby: Der var viljen til for-  Med det resultat havde lør-   dommeren at Louis Nielsen       det rundt i bunden det meste
godt tiltrække de allerstørste  Det er femte gang Kastrup     skel, da ABTårnby sidste lør-  dagens opgør mod Fremad      blev hægtet. Straffe og sejr.     af sæsonen. Men lørdag vandt
klubber i verden. Og præsen-  holder sit prestigefyldte ung-   dag havde besøg af Avedøre.   Valby slet ingen betydning,                       Kastrup ude over FA2000 en
tere nogle af dem, der måske  domsstævne, der i år hedder     De var mere bange for ned-    men så blev der mærkeligt     Sæsonens sidste kamp, ude      vigtig sejr på 2-1. Der skal dog
er på alles læber om føje år.  Crowne Plaza Elite Cup, så     rykning, end hjemmeholdet    nok gået mere frisk til vafler-  mod Vanløse, har så betydning.    meget vel et point til hjemme
                man ikke kommer i tvivl om     efterhånden troede på at kun-  ne i et livligt opgør. Der gik  For dem. De skal nok vinde for    mod Holbæk i sidste kamp for
 Kastrup holder 24.-26.     hvem hovedsponsoren er.       ne komme til i et opryknings-  dog først hul på bylden midt   ikke at miste oprykningen til     at sikre mod nedrykning.
august sit store elitestævne                    ræs med mange deltagere - og   i anden halvleg, hvor gæsterne  enten GVI eller B1908. Kan
for U13-U15, og i år får man                                     egentlig fortjent kom i spid-   Tårnby hjælpe 8’erne?

Internet med
sikkerheds-
pakke?
JA TAK!

Vær på netbank og online med ro i maven,
når dine børn er på nettet. Fibia leverer sikkert,
lynhurtigt fiberbredbånd fra Waoo.

Tjek, om du kan få fiberbredbånd på
fibia.dk/tjek eller ring 70 24 24 48

7 ÅR I TRÆK

         2012-2018
   5   6   7   8   9   10   11   12