Page 1 - 2770 Taarnby uge 36-37
P. 1

2770                                       TAG AHVJIESMEN...
                                                                                        MED

NR. 279 • 24. ÅRGANG • UGE 36-37                                              TÅRNBY 3. SEPTEMBER - 16. SEPTEMBER 2019

Livs nye platform                                                               Et mareridt

Ny start: Byrådsmedlem stifter        ti andre stiftet ’Tårnby Listen’, en lokal-   Den nye                     Politi: Uden varsel gen-      voldtægt mod en kvinde i
Tårnby Listen, der skal udvikle        liste for folk der interesserer sig for poli-  listes poli-                   nembanket i sin seng        Rødovre tre uger efter Hildurs
sin politik på græsrodsniveau,        tik, men ikke kan se sig i et landspolitisk   tik skal dog                   af gerningsmand, som        sorte morgen. Manden var i
ligesom Alternativet             parti.                     udvikles af                   retten siden dømte for       mellemtiden blevet løsladt,
                                               medlem-                     voldtægtsforsøg           fordi politiet i første omgang
Af Ulf B. Bjørton               ”Tårnby Listen giver plads til både      merne på                                       ’kun’ betragtede sagen fra HF
                       mennesker med bare en enkelt hjertesag,     græsrodsniveau; den eneste konkrete       Af Ulf B. Bjørton          Uganda som vold. Lige nu kø-
Kommunen: 45-årige Liv Gam var Ven-      og borgere med en mening om det me-       holdning der, ifølge pressemeddelelsen,                       rer ankesagen i Østre Lands-
strekvinde i 20 år, blev i foråret 2018 også ste”, siger Liv Gam, der har arbejdet med    synes at være taget er ”en mangeårig fru-    Vestamager: ”Jeg skreg og      ret, så Hildur må igen genop-
partileder i Tårnby, men samarbejdet     tanken de sidste otte måneder. Og som      stration over at Tårnby ikke behandler      skreg og skreg”, fortæller     leve mareridtet, der ”har taget
med de andre byrådsmedlemmer funge-      blankt overfor 2770 afviser, at hun også    udsatte borgere ordentligt”.           71-årige Hildur Højerslev, om    alt for meget af ens liv”.
rede ikke, så det sidste år har hun været   har overvejet at gå ind i et andet parti:                            den tidlige morgen hvor en
løsgænger. Og nu har hun sammen med      ”Det ville være lidt utroværdigt”, siger                Interview side 10     mand kun iført undertrøje(!)               Se side 9
                       Liv, der erklærer sig stadig at være liberal.                          pludselig stod i hendes sove-
                                                                        kammer i HF Uganda, hvor-
                                                                        efter han uden at foretrække
                                                                        en mine begyndte at tæske løs
                                                                        på hendes hoved og tage kvæ-
                                                                        lertag. Retten dømte ham si-
                                                                        den 6 1/2 års fængsel for vold-
                                                                        tægtsforsøg i dette og et andet
                                                                        tilfælde, samt for fuldbyrdet

                                                                        Mobilfri skole

                       X                                                Nærvær: På Skelgårds-        14-frikvarteret. Men ellers
                                                                        skolen skal elevernes        bliver telefonerne låst inde.
Kastrup: Et projekt for en ny kontor- og hotelby med en spektakulær direkte gangbro til Kastrup metrostation (gult X) er nået         telefoner nu i et ’mobil-      Og kommer kun ud, hvis de
                                                                        hotel’ i hele skoletiden      skal bruges i det der kaldes ’en
borgmesterens bord. Det nye byggeri er her på skitsen alt det med grønt tag, for det skal det nemlig have! Midt gennem det fem                           læringsmæssig sammenhæng’.
                                                                        Af Ulf B. Bjørton
etager høje byggeri, der ikke kræver ny lokalplan, vil man lave en ’markedsplads’, også til fornøjelse for lokalområdet. Det er Alléen                       Ved overtrædelser - nogle
                                                                        Vestamager: Skolebestyrelsen    elever kunne jo være snu og
der løber helt til venstre på billedet, og som det ses har man ikke fået byggeriet på Glasværksgrunden med!         Se side 4     på Skelgårdsskolen har - med    have mere end en telefon -
                                                                        det formål at få mere nærvær,    konfiskeres mobilen, og udle-
                                                                        mindre stress og bedre kon-     veres kun igen via en forælder.
                                                                        centration - besluttet at alle
                                                                        elever fra 0. - 9. klasse skal af-  Lærernes mobiler inddrages
                                                                        levere deres mobiltelefon i fly-  ikke, men i følge den ved-
                                                                        tilstand når de møder, og først   tagne politik skal de være rol-
                                                                        får den tilbage når skoledagen   lemodeller, og må derfor nok
                                                                        er omme. De tre ældste klas-    nøjes med at bruge dem, når
                                                                        ser vil dog kunne låne dem på    eleverne ikke kan se det!
                                                                        ’mobilhotellet’ i 10-, 12- og
                                                                                          I følge Kasper Grufstedt fra
                                                                                          skolebestyrelsen bakker elevrå-
                                                                                          det positivt op om nytiltaget.

   Dagens ret:                                         HAR DU           Susanne Jensen   Forpremiere: TÃ¥rnby Sundhedsuge 2019:
                                                 HUSKET
   mandag-fredag: 90 kr.                                   AT FÃ… EN          PBuartitknsecrhef Karen Marie Lillelund
                                                VURDERING                    Foredrag
    Stegt flæHvskermmeadnpdeargs:illesovs.                           AF MIG?                    30/9 kl. 18.00
         Månedsplan på
                                               home TÃ¥rnby                   Humoristisk og
 www.jensensmad.dk                                      V/Uffe Jochumsen                 medrivende foredrag
  Flotte stykker smørrebrød: 14 kr.                             Kongelundsvej 296                om at leve livet fuldt
                                               2770 Kastrup                   ud og sørge for at få
                   reckeVopintdafiioarrrngmaeenargmt,iefovørn.edersre, ls- Tlf. 32 82 01 00                 lidt med af det hele!

Åbent mandag-fredag 08.00-20.00                                dkraasgtrouepr@hhommee..ddkk           Se mere og køb dine billetter på:
                                                                        www.kulturhusetkastrupbio.dk
HJEMMELAVET KVALITETSMAD                                                            Billetter kan også købes på
                                                                        TÃ¥rnby Hovedbibliotek og
                                                                        i Kulturhuset Kastrup Bio.

                                                                        Køb dine billetter nu på:       Kulturhuset
                                                                        kulturhusetkastrupbio.dk,
                                                                        på Tårnby Hovedbibliotek      KastrupBIO
                                                                        eller i Kulturhuset Kastrup Bio
                                                                                        tlf. 32 50 55 07 Kastrupvej 270
                                                                                         www.kulturhusetkastrupbio.dk
   1   2   3   4   5   6