Page 1 - 2770 Taarnby uge 16-17
P. 1

2770                                            TAG AHVJIESMEN...
                                                                                             MED

NR. 249 • 23. ÅRGANG • UGE 16-17	                                                      TÅRNBY                    17. APRIL - 30. APRIL 2018

Lidl udfordrer

Erhverv: Planer om        og borgmester Allan Andersen                 Heidi Ladegaard (tv.) afløses som Venstre-leder af Liv Gam. I følge partiformand Peter Ryhmer går man efter borgmesterposten et stykke
butik på Løjtegårdsvej,     bekræfter overfor 2770, at han                efter 2021, men Liv Gam selv antyder, at det godt kan blive allerede ved næste valg.
tæt på Rema 1000         allerede før han indtog stolen
                 fik en henvendelse fra den ty-                Store skiftedag hos Venstre
Af Ulf B. Bjørton        ske kæde, og holdt møde med
                 dem om mulighederne for at
Tårnby: Byrådet vedtog før    de også kan åbne en butik.
påske endeligt lokalplanen,
der muliggør opførsel af både   Hvor store mulighederne er
boliger og et lokalcenter med  er dog et åbent spørgsmål: ”Jeg
en Rema 1000 på Konge-      vil se på det når det kommer
lundsvej, idet kun DF, SF og   officielt”, siger Allan Andersen.
Enhedslisten stemte imod.
                 I følge 2770’s oplysninger
 Men ikke så snart at Rema    kan Lidls muligheder for god-
synes at kunne sætte sig solidt kendelse meget vel øges, hvis
på Vestamager, med butikker   der i projektet også indgår
både på Løjtegårdsvej, Kon-   boligbyggeri, idet der er bred
gelundsvej og i Ørestad syd,   politisk interesse for at åbne op
før end der synes udfordring   for det i erhvervsområdet ved
på vej førstnævnte sted. Lidl  Løjtegårdsvej. Men det vil så
har købt en ejendom meget    kræve endnu en ny lokalplan.
tæt på Rema 1000’s succesrige
forretning på Løjtegårdsvej,   2770 har kontaktet Lidl,
                 men desværre ikke fået en
                 kommentar inden deadline.

På afveje                                           Politik: Både Heidi Ladegaard         politisk arbejde. Liv Gam overvejede selv  2021, men længere fremme”.
                                               og Frants Nielsen udtræder af         meget længe om hun skulle genopstille     ”Ikke nødvendigvis i 2021”, indsky-
Trafik: En kuriøs histo-     Og ganske rigtigt: En hvid                 byrådet kun et halvt år efter         i november, efter at hun 1. januar 2017
rie om en fejemaskine      fejemaskine var i gang med                  valget. Liv Gam ny leder for         var kommet ind som suppleant, da Ole     der 44-årige Liv Gam, der er uddannet
                 arbejdet. Da man stoppede                  gruppe, hvori Ali Qais og Dennis       Holm flyttede til Ærø.            salgsassistent i Daells Varehus, og nu er
Af Ulf B. Bjørton        den, fortalte chaufføren at han               Wollesen Clausen indtræder                                 regnskabschef for det autoværksted i
                 skam da havde fået besked på                                        Nu bliver hun leder for en tremands-    Store Magleby hun driver sammen med
Tårnby: En langsom fejema-    at feje Englandsvej. Af Køben-                Kommunen: Først fik øget arbejdspres i    gruppe med tilsammen kun omkring 16     gemalen. Hun blev medlem af Venstre i
skine, der jævnligt ved 8-tiden havn kommune! Og var det                   hans direktørstilling hos ”Dorte Man-     måneders erfaring med byrådsarbejde, for   1998, som reaktion på at forbilledet Uffe
generede morgentrafikken på   ikke Englandsvej!?                      drup Arkitekter” Frants Nielsen til at gå   det er to helt nye der kommer ind: Ali    Ellemann ”så uretfærdigt” havde tabt val-
Englandsvej, som jo i forve-                                 som Venstres leder og borgmesterkandi-    Qais, der er kendt som initiativtager til  get. Hun er desuden aktiv som frivillig på
jen har nok at se til, blev for  En rigtig solstrålehistorie,                dat. Og nu er medarbejderantallet og rej-   Tårnby Naboværn, og så Dennis Wolle-     værestedet Kastruplund, og kasserer for
meget for en borger. Han kla-  når man ser bort fra at Tårnby                sedagene øget så meget mere, at han helt   sen Clausen, der under valgkampen mar-    American Car Club. For hun ejer en rig-
gede til kommunen. I teknisk   nu selv må feje sin del af Eng-               vil forlade byrådet. Alternativet var at han kerede sig som en meget skarp kritiker af  tig øse fra 1972, der kan køre næsten 10
forvaltning undrede man sig,   landsvej.                          måtte blive væk fra 1/3 af møderne.      det socialdemokratiske regimente.      km på literen.
og spurgte borgeren hvad det
var for en fejemaskine. Jo, det  ”Ja, vi skulle bare have rin-                Frants Nielsen, der i 2013 var første-    ”Det er to kompetente herrer, der lyn-    ”Jeg vil gerne være borgmester, for der
var sådan en lille hvid en. Da  get til København og sagt:                  udfordrer til Zimino, får følgeskab ud    hurtigt vil sætte sig ind i tingene. Og det ligger indflydelsen, men lige efter ligger
Tårnbys grej jo er gult, sendte Kan I ikke køre lidt senere på                af byrådet af Venstres nuværende leder    skader ikke hvis der kommer lidt kant”,   formandsposterne for udvalgene”, siger
man folk ud.           dagen!?”, grinte afdelingschef                Heidi Ladegaard, der ifølge partiets tredje  siger Venstres formand Peter Ryhmer.     Liv Gam. Så kan Allan A. tygge lidt på
                 Peter Günther, da han serve-                 og sidste byrådsmedlem, Liv Gam, ikke     ”Liv har erfaringen og kompetencen, så    den.
                 rede os historien.                      kan finde balancen mellem familieliv og    på den lange bane er der ingen tvivl om at
                                                                      Venstre går efter borgmesterposten. Ikke i     Om de to nye: Folk&fæ side 2
                                                                                                Liv Gam om plejehjem, side 4

   Dagens ret:                                              Børneklip: 165,-                 indbyder til
                                                      Herreklip: 215,-
   mandag-fredag: 80 kr.                                      Dameklip og vask: 280,-              1.maj 2018
                                                  Dameklip, vask og føn: 345,-
    Stegt flæHvskermmeadnpdeargs:illesovs.                         Permanent, incl. klip og sæt: 650,-.              kl. 7.00
         Månedsplan på
                                                     Tilbud i april:              Foreningscentret Postkassen
 www.jensensmad.dk                                                                    Amager Landevej 71
  Flotte stykker smørrebrød: 14 kr.                             Kort hår, farve: 425,-. Normalpris: 500,-
                                                                             Vi byder på brunch
                   reckeVopintdafiioarrrngmaeenargmt,iefovørn.edersre, ls- Udkørsel til private: + 50 kr.
                                                                           Tale af folketingsmedlem
Åbent mandag-fredag 08.00-20.00                                 Frisør Karina                      Peter Hummelgaard
                                                 Hvistendal
HJEMMELAVET KVALITETSMAD                                                                 Alle er velkomne
                                                   Tårnby Torv 1
                                                   Tlf. 53 54 27 56

                                                        Åbningstider:
                                                  Mandag, torsdag og fredag 9-16.

                                                        Tirsdag 9-17.
                                                        Onsdag lukket
   1   2   3   4   5   6