Page 1 - 2770 Taarnby uge 42-43
P. 1

2770                                                 TAG AHVJIESMEN...
                                                                        MED

NR. 260 • 23. ÅRGANG • UGE 42-43                                   TÅRNBY                 16. OKTOBER - 29. OKTOBER 2018

NEDTUR Tunnel kan løse gordisk
    knude med strandvejen
             Trafik: At det østlige ben
 Sorin Letica sælger   på havnetunnellen igen er       nisteren og spurgt, hvornår Tårn-   2013, efter at Rambøll året før i
  Hus Forbi i Vest-   i spil betyder at Tårnby       by bliver inddraget i arbejdet. For  en rapport var kommet frem til,
  amagercentret    lægger alle lokale planer       den sydligste del af sådan en tun-  at det ville give for meget omvejs-
    Se side 8    om ombygning af Amager        nel kommer jo til at ligge i hans   kørsel til at kunne være en østlig
     SKOLE     Strandvej i mølposen i        kommune.               ringvej. I marts 2017 startede
             mindst et par år                              Vejdirektoratet derfor en forun-
Korsvejens Skole har                      Det er ikke fordi Allan A. har no-  dersøgelse alene af det vestlige
med kunstnerbistand   Af Ulf B. Bjørton           get imod projektet. Tvært imod.    alternativ (B4) der ender ude på
                                                   Amager Fælled, en undersøgelse
 lavet et stort relief Kastrup: Aftalen mellem regerin-    ”Tårnby kommune ser meget      der skulle være færdig efter to år.
 over temaet “Skak”   gen og Københavns overborgme-     positivt på den løsning der hed-   Men med den nye aftale skal det
             ster om at lave en kunstig ø, Ly-   der tunnel langs Amagers østkyst   østlige alternativ nu undersøges
    Se side 7    netteholmen, og en østlig ringvej   (B1 på kortet), og jeg tror også at  lige så grundigt, og derfor bliver
     DANS      i tunnel, inklusive muligheden for  der er stor chance for at det bli-  man tidligst færdig ved udgangen
             at den kan føres under Amager     ver den løsning man vælger, bl.a.   af 2019. Hvorefter der kommer en
Inge Aakilde fejrer 30  Strandvej helt ned til lufthavnen,  fordi man så også kan fredeliggøre  politisk beslutningsproces.
 års jubilæum med    kom bag på alle. Også på Tårnbys   strandvejen, hvad også må være i
   dans for alle   borgmester Allan Andersen (Soc.),   Københavns interesse”, siger borg-   I al den tid vil der ikke komme
    Se side 10    der straks har skrevet til trafikmi- mesteren til 2770.          nogle lokale forsøg i Tårnby på at
                                                   tage toppen af trafikken ad........
                                At føre tunnellen så langt østligt
                                blev ellers fravalgt af både folke-   Fortsættes nederst side 7
                                ting og København helt tilbage i

             Mavepuster til VAC

             Erhverv: Apotek flytter        i Vestamagercentret.         komme”.                Opvarmningen til onsdagens Tårnbyløb var for
             over til den nye Rema på        ”Det skal være et rigtigt apotek.   Kommer initiativet til at flytte fra både store og små. Omkring 500 gennemførte.
             Kongelundsvej. Indvielse
             allerede 6. december         Folk gider jo heller ikke gå ind i  dig eller fra Rema-siden?                            Se side 6
                                en Irma og få beskeden: Du får din   ”Det kommer fra mig. Jeg tog
             Af Ulf B. Bjørton           mælk i morgen. Tilgængelighed er
                                en nøglefaktor”.           kontakt så snart jeg hørte om pla-
             Vestamager: Lokalplanen, der                        nerne”, siger Peer Nørkjær.
             muliggør opførsel af en Rema      Men hvorfor ikke bare opnormere
             1000 på Kongelundsvej, har hele    i Vestamagercentret, der jo er by-   Apoteket bliver så også eneste
             tiden talt om et lokalcenter, ikke  delscentret?             butik foruden Rema, og det får en
             en enkeltstående butik, og nu viser                     fin placering i et nærmest trekantet
             det sig da også at supermarkedet    ”Fordi centret bakker bare. Det   lokale ud mod Kongelundsvej.
             får selskab: Apoteker Peer Nørkjær  ligger for langt ude. Det her ligger
             fra Tårnby Apotek bekræfter      midt på Kongelundsvejen, og man    ”Vi får en flot eksponering som
             overfor 2770, at han her vil åbne   behøver ikke dreje fra. Jeg kan    Kongelundens Apotek”, siger
             Kongelundens Apotek, og at han    da sagtens se de konsekvenser for   Nørkjær, og afslører at der vil blive
             samtidig vil lukke apoteksudsalget  Vestamagercentret det nye giver,   indvielse af både apotek og Rema
                                jeg tror der bliver megakonkur-    allerede torsdag den 6. december.
                                rence. Men jeg er nødt til at kigge
                                på, hvor jeg tror mine kunder vil   Så både bygningsarbejdere og
                                                   mange andre ser ud til at have
                                                   megatravlt!

Uffe Jochumsen      Susanne Jensen             Tilbud frem til 31. oktober:           C. V. Jørgensen-tema
Indehaver        Butikschef
                                   Permanent. Spar 50,- Tilbud 600,-    VGMææardsts:tePKreavtseetrdruLppulanoddgeMsHpaaidnllseserOennle: Madsen
 NYT STÆRKT                           Striber med hætte. Spar 50,- Tilbud 400,-                                       Ill: René Slott
   TEAM
                                   Farvede striber, lyse som mørke.        29/10: kl. 20.00
 TIL TÅRNBY OG                               Spar 50,- Tilbud fra 650,-
  DRAGØR.                                Bestilling på 53 54 27 56     Vi kommer i godt og hyggeligt selskab, når Peter Lund Madsen
                                                       med gæster: Mads Kastrup og Hans Ole Madsen indtager scenen
home Tårnby                          Frisør Karina Hvistendal            sammen med pladespilleren og C.V. Jørgensens musik.
V/Uffe Jochumsen                                                Teknikken er som altid i trygge hænder hos Allan Bjerregaard.
Kongelundsvej 296                             Tårnby Torv 1           Inden aftenen kommer til at handle om C. V. Jørgensen, fortæller
2770 Kastrup                                                 Peter Lund Madsen ganske kort om musiks indvirkning på hjernen!
Tlf. 32 82 01 00                                 Åbningstider:        Billetter på kulturhusetkastrupbio.dk
dragoer@home.dk                        Mandag, torsdag og fredag 9-16. Tirsdag 9-17.
                                                       Køb dine billetter nu på:       Kulturhuset
                                         Onsdag lukket        kulturhusetkastrupbio.dk,
                                                       på Tårnby Hovedbibliotek      KastrupBIO
                                                       eller i Kulturhuset Kastrup Bio
                                                                        tlf. 32 50 55 07 Kastrupvej 270
                                                                         www.kulturhusetkastrupbio.dk
   1   2   3   4   5   6