Page 1 - 2770 Taarnby uge 8-9
P. 1

2770                                    TAG AHVJIESMEN...
                                                  MED

NR. 246 • 23. ÅRGANG • UGE 2-8-9	                              TÅRNBY 20. FEBRUAR - 5. MARTS 2018

 MAD I IT-fiasko
            Taxi-problemet: Store       er, ifølge public affairs konsu-
  Kritik af den mad  problemer med at få        lent i CPH Morten Bro, at det   Ullerup: Onsdag, da prins Henrik var død, proklamerede radio og tv igen og igen at i dag var alle
 vi byder vore pleje- nyt system til at virke.     nye system har vist sig ikke at  landets flagstange på halv. Men udover at DR en halv dags tid glemte deres public service-forpligtelse
            CPH tør efterhånden        spille sammen med taxiselska-   til at orientere om, hvad der skete i den pludselig ikke helt så globale verden, så behøvede de kun
   hjemsbeboere    ikke sætte tid på, men      bernes egne systemer:       have bevæget sig til Ullerup for at opdage, at det med flaget var forkert. Her var det nemlig årets fest-
    Se side 7    lover kun: Det kommer                        dag, som det har været i 400 år, og derfor vajede alle dannebrog på fuld stang, fra morgen til kvæld.
     MAD II    til at virke!           ”Enhver kan se ud af vinduet   Her ankommer fastelavnsrytterne til banen på Fægårdsvej med flagbærerne Theis Gertsen (tv.) og
                             at det går jo ikke. Systemet har Morten Lihme i front. Gertsen blev 20 minutter senere tøndekonge, for første gang siden 1999.
50 guffede insekter i  Af Ulf B. Bjørton         en række børnesygdomme”.
sundhedscentret. Her                                     På Nøragersminde blev der også seriøst gået til den. Foto: Michael Oxkjær.
 er det ristede larver Kastrup-Tårnby: Masser af     Først var meldingen, i følge                                     Flere fastelavnsfoto på side 10
            taxier holder stadig i tomgang  borgmester Allan Andersen,
    Se side 11    rundt på byens veje og venter   at en løsning kunne ventes
     NATUR     på at blive tilkaldt til en for- indenfor et par dage, derefter,
            jættende tur fra lufthavnen,   i følge byrådsmedlem Carsten
 Høring om hvordan   selv om CPH og taxiselska-    Fuhr, at CPH sagde en uges
fælleden skal behand-  berne for 13 dage siden ind-   tid, men nu tør CPH ikke
            førte et nyt system, der netop  mere sætte tid på. De garante-
  les. Og bruges.   skulle komme problemet til    rer kun det kommer til at køre:
    Se side 4    livs. Problemet for parterne
                              ”Vi stopper ikke før det vir-
            Klar til             ker”, siger Morten Bro.

            Erhverv: Teknisk for-            Læs mere side 6
            valtning indstiller til by-
            rådet at lokalplan 128      Rema
            vedtages uændret
                             der frygter at bydelscentret
            Af Ulf B. Bjørton         presses for meget af ny kon-
                             kurrence så tæt ved, og at flere
            Vestamager: Efterårets høring   af butikkerne langs Konge-
            over lokalplanforslaget - der   lundsvej må lukke, hvis der
            vil bane vejen for et nyt bu-   kommer en Rema.
            tikstorv med en Rema 100
            som flagskib, der hvor Kon-    Teknisk forvaltning afviser i
            gelundens Byggemarked lå -    et høringsnotat disse indven-
            ser ikke ud til at medføre en   dinger på samme måde som
            eneste ændring. Og det selv    under forhøringen for et år si-
            om der var indsigelser og æn-   den, dels ved at henvise til Co-
            dringsforslag, både fra naboer,  wis analyse om, at der er plads
            der primært frygter støj såvel  til et lokalcenter mere, dels
            under byggeriet som når bu-    med disse barske ord: ”Det er
            tikkerne åbnes, og fra Vest-   ikke et formål med planloven
            amagercentrets handlende,     at sikre eksisterende butikker
                             imod konkurrence eller forhin-
                             dre etablering af nye butikker,
                             såfremt dette kan indpasses i
                             centerstrukturen som er fast-
                             lagt i kommuneplanen”.

          Børneklip: 165,-                               Dagens ret:
          Herreklip: 215,-
       Dameklip og vask: 280,-                              mandag-fredag: 80 kr.
     Dameklip, vask og føn: 345,-                                    Hver mandag:
   Permanent, incl. klip og sæt: 650,-.                             Stegt flæsk med persillesovs.

  Tilbud i februar - marts: 600,-                                     Månedsplan på

       Helfarve, kort hår: 500,-                           www.jensensmad.dk
      Udkørsel til private: + 50 kr.                            Flotte stykker smørrebrød: 14 kr.

Frisør Karina Hvistendal                                                     reckeVopintdafiioarrrngmaeenargmt,iefovørn.edersre, ls-

 Tårnby Torv 1 - Tlf. 53 54 27 56                              Åbent mandag-fredag 08.00-20.00

               Åbningstider:                         HJEMMELAVET KVALITETSMAD
Mandag, torsdag og fredag 9-16. Tirsdag 9-17. Onsdag lukket
   1   2   3   4   5   6